IV Walny Zjazd Delegatów Rodzin Katyńskich w Warszawie w celu wybrania na nową kadencję władz Federacji Rodzin Katyńskich. Prezesa i członków Rady, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Rodzina Katyńska z Białegostoku powierzyła mandat K. Zawadzkiej i Z. Siwakowi