Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, młodzież Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży zaprosili przedstawicielkę Rodziny Katyńskiej Krystynę Zawadzką na uroczystość pt. „Na Nieludzkiej Ziemi” w Hołdzie Ofiarom Katynia i Zesłańcom Sybiru.