Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, młodzież Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży zaprosili przedstawicielkę Rodziny Katyńskiej Krystynę Zawadzką na uroczystość pt. ?Na Nieludzkiej Ziemi? w Hołdzie Ofiarom Katynia i Zesłańcom Sybiru.