foto_1Białostocka Rodzina Katyńska rozpoczęła swoją działalność w marcu 1990r. Myśl utworzenia tego stowarzyszenia zrodziła się podczas wystawy ,,Katyń?, zorganizowanej w 50-tą rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach przez NKWD, przez Muzeum Historyczne w Białymstoku. Białostocka Rodzina Katyńska już na początku swego istnienia skupiła dużą grupę osób, która pragnęła zachować pamięć o swoich bliskich, poległych w obozach jenieckich.

Muzeum Historyczne w Białymstoku przekazało, nowo powstałemu stowarzyszeniu, pomieszczenie na spotkania oraz wszelką działalność. We wrześniu 1990 roku Sąd Wojewódzki w Białymstoku dokonał rejestracji Rodziny Katyńskiej pod nazwą Stowarzyszenie ,,Rodzina Katyńska?. Na kapelana Rodziny został poproszony ks. Stanisław Szczepura- proboszcz parafii św. Wojciecha w Białymstoku.

Jako cel działalności Rodzina Katyńska postawiła sobie za zadanie:

  • działania zmierzające do ujawnienia społeczeństwu polskiemu faktów ludobójstwa na polskich jeńcach wojennych,
  • organizowanie spotkań z młodzieżą na temat zbrodni katyńskiej, aby prawda tamtych ponurych lat wojennych nie została zniekształcona
  • gromadzenie wszelkich dokumentów i materiałów w sprawie zbrodni katyńskiej;

Od 1990r. Stowarzyszenie ,,Rodzina Katyńska? w Białymstoku pragnie w widomy sposób zaistnieć w świadomości społeczeństwa białostockiego, aby najwyższa ofiara złożona przez Mężów, Ojców, Braci- zamordowanych w okrutny sposób w 1940r. w Katyniu, Charkowie i Miednoje- nie została zapomniana, ale trwała na zawsze w sercach następnych pokoleń.

Skład zarządu:

  • Przewodnicząca- Agnieszka Markiewicz-Cybulska,
  • Małgorzata Markiewicz,
  • Milena Czajkowska,
  • Janina Kościńska.

foto_315 sierpnia 1998r. Rodzina Katyńska w Białymstoku w hołdzie zamordowanym w 1940r. oficerom WP i policjantom PP z obozów Kozielsk -Ostaszków- Starobielsk wydała książkę- monografię pt. ?Ostatnia Droga?, w której zostało zamieszczonych 153 biogramów zamordowanych jeńców z Podlasia, a których najbliżsi są członkami Rodziny Katyńskiej.

Rodzina Katyńska w Białymstoku bierze zawsze czynny udział we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych, spotkaniach z młodzieżą, odczytach, pielgrzymkach oraz w organizowanych corocznie spotkaniach opłatkowych dla członków Rodziny Katyńskiej.