Sowiecka komisja powołana po 12 stycznia 1944r., której przewodniczył członek Akademii Nauk ZSRS Nikołaj Burdenko. Przeprowadziła ona drugą ( po niemieckiej ) ekshumację, zakończoną wydaniem 24 stycznia 1944r. komunikatu stwierdzającego, iż masowego mordu oficerów polskich dokonali Niemcy w 1941r.